Amdanom ni

Mae High View House yn breswylfa Fictoraidd hardd sy'n swatio mewn man heddychlon ychydig y tu allan i Barmouth. Darparu llety Hunan Ddarpar ar gyfer hyd at 12 o bobl. ar gael i'w rhentu 365 diwrnod y flwyddyn, ar gyfer grwpiau hyd at 12 o bobl. Rydym yn eiddo cwbl ddi-anifeiliaid anwes, sy'n ddelfrydol ar gyfer y rhai ag alergeddau. Mae gan y tŷ y cyfleusterau diweddaraf ynghyd â thwb poeth moethus ac ardal ddecio i fwynhau'r golygfeydd godidog o'r traeth a'r arfordir. Mae traeth arobryn Barmouth yn ddim ond taith gerdded fer i ffwrdd ar hyd llwybr trwy warchodfa natur hyfryd. Mewn llu o 5 munud ar droed, mae amrywiaeth o siopau, bwytai a thafarndai. Yng nghefn yr eiddo, mynediad hawdd i olygfeydd a theithiau cerdded syfrdanol o amgylch teithiau cerdded crwn Barmouth.