top of page

Archwiliwch ein tŷ

Mae High View House yn cynnwys pedair ystafell wely maint brenin, gydag un yn ensuite. Dwy ystafell wely â dau wely, ystafell ymolchi a chawod i'r teulu, ystafell ymolchi a thoiled cyfleustodau llai.

Mae'r gegin wedi cael yr holl offer diweddaraf gan gynnwys rhewgell oergell Americanaidd, peiriant golchi llestri, popty maes a ffwrn ddwbl wedi'i hadeiladu. Ychydig oddi ar y gegin mae ystafell amlbwrpas / clogyn lle byddwch chi'n dod o hyd i beiriant golchi / sychwr basn dwylo gyda thoiled.

Mae'r ystafelloedd eistedd wedi'u dodrefnu'n llawn a byddant yn cynnwys grwpiau mwy. Darperir setiau teledu clyfar ar gyfer adloniant, os yw'n well gennych ymlacio a chymryd golygfeydd yr arfordir trwy'r ffenestri.

Mae'r Gerddi wedi'u tirlunio'n ffres trwy ychwanegu dec uchel ac ardal Twb Poeth sy'n darparu naws tebyg i falconi a golygfeydd godidog. Mae'n ddelfrydol ar gyfer torheulo preifat gan ei fod mewn gwirionedd yn doriad haul rhagorol.

Golygfa allanol

Golygfa fewnol

Seaview.jpg

Golygfa fewnol

bottom of page