top of page

Mwynderau

Mae tŷ golygfa uchel yn llawn popeth y bydd ei angen arnoch i gael amser hamddenol. Offer o'r radd flaenaf drwodd i ystafelloedd ymolchi mawr sy'n pefrio. Rydym yn darparu ar gyfer pob agwedd i sicrhau bod eich arhosiad yn gartrefol.

beth sydd wedi'i gynnwys

 • 4 ystafell maint brenin 1 ensuite

 • 2 ystafell efeilliaid

 • 2 ystafell ymolchi deuluol

 • Setiau teledu sgrin fawr

 • Darperir lliain a thyweli

 • Golchwr / Sychwr a peiriant golchi llestri

 • Rhewgell oergell Americanaidd

 • Popty amrediad a popty dwbl

 • Wi-Fi Canmoliaethus

 • Balconi mawr

 • Golygfeydd ysgubol o'r môr

 • Llosgwr Log (Cyflenwir Tanwydd)

 • Ardal Twb Poeth a Barbeciw

 • Ystafell gemau gyda phêl-droed bwrdd

Dechreuwch eich archeb

Thanks for submitting!

bottom of page